home     Jan van der Eerden, architect            In Sichem

Start
Architectenbureau
Restauraties
Boeken
Acties
Politiek
Waardering
Actueel
Links

Actueel

 

2013, januari

Pleidooi herbouw puthuis en marktkruis op de markt van 's-Hertogenbosch.

"Het puthuis is niet gewoon maar een leuk afdakje maar een omphalos die het middelpunt van de stad aangeeft en beschermt.

  Het Mariahuijske is geen schandpaal maar het belangrijkste rechtsteken van de stad voor de bescherming en het goed functioneren van de nederzetting.

Juist voor een stad als 's­Hertogenbosch is de herbouw van puthuis en marktkruis daarom van het grootste belang. De misschien hoge kosten mogen daarin geen rol spelen. Denk daarvoor liever eens terug naar hoe het bijvoorbeeld met die ‘stinksloot’ van de Dieze is gegaan!"

Lees het volledige pleidooi voor herstel

2012, 5 november

Boekpresentatie op het stadhuis van 's-Hertogenbosch: het langverwachte boek van Jan van der Eerden: ''Een middeleeuwse stad vol gulden energie - spirituele opgravingen in  's-Hertogenbosch en andere daarmee verbonden plaatsen".

Kijk bij 'Boeken' voor meer info over dit boek.

Kijk bij 'Links' voor verkooppunten.

2012, oktober

Interview voor het programma 'Onder Ons' van Omroep Brabant, uitgezonden op woensdag 3 oktober 2012. Als inleiding op zijn nieuw te verschijnen boek.

Bekijk de uitzending van ongeveer 3 minuten

 

 

 

2010, december

Twee leden van filmclub 'Shot '71' te Berlicum maken een filmportret van Jan van der Eerden.

video op youtube

Filmportret van 10 minuten. Klik op de grote foto
om te starten.

2010, november

Onthulling plaquette bij opstapplaats rondvaartboten. Lees verder bij Waardering

2009, april

De Nieuwe Straat, een cultuurmonument

Nu binnenkort zowel de Parade en het GZG terrein (Groot Zieken Gasthuis) in ´s­Hertogenbosch worden ´heringericht´, is het van groot belang te beseffen dat de weg die ze verbindt een belangrijk cultuurmonument vormt uit de begintijd van de stad rond 1200.
Lees verder over De Nieuwe Straat / Hoge Nieuwstraat

Basisdriehoek van het tweede stadsplan

2008, september

Voorstel tot reconstructie van de parade te 's-Hertogenbosch.

Uitgewerkt plan over een mogelijke reconstructie van de Parade. Het is een actualisering van mijn ontwerp dat ik vanaf 1985 publiceerde in enkele boeken, brochures, tijdschriften, kranten exposities en een klankbeeld. Als aanvulling op mijn vele vanaf 1964 over de Paradeplannen geschreven commentaren.

Kijk op de pagina "Parade" voor het uitgewerkte plan en illustraties.

carré van lindebomen en markthal

Carée van lindebomen en een 'markt'hal op de Parade

2007, 4 december

Lezing: "De Markt van 's-Hertogenbosch, geboorteplaats van een middeleeuwse stad" in het kader van "de Tijdreiziger" op 4 december 2007.

Organisatie: Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg, het Stadsarchief, en de B.A.M. (gemeentelijke Dienst voor Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten).

Put op de markt

2007, voorjaar

Museumkwartier baart Stichting Bossche Monumentenzorg zorgen.
Het terrein tussen Beurdsestraat en Mortel is wat klein voor de plannen van de gemeente, namelijk twee musea. Het gaat om uitbreiding van het Noordbrabants museum met aansluitend enkele woningen, én een nieuw Stedelijk museum.

Ook zijn er nu woningen gepland op de plaats van het -nu gesloopte- vroegere kantoorpand van de Nederlandse Heidemij. Dit zou dé gelegenheid zijn om de oude rooilijnen weer terug te brengen volgens de door het gemeentebestuur opgestelde richtlijnen. Bovendien zouden de nieuwe huizen schuine daken moeten hebben, zoals óók afgesproken.

Als derde punt gaat het om het witte huis in het Oud Bogaardenstraatje 22 dat er nu nog staat, dat een plaats verdient op de Bossche Monumentenlijst. Het is een 18e eeuws huis. Het staat achter de plek waar een monumentaal huis stond aan de Beurdsestraat. Het is de laatste herinnering aan de middeleeuwse structuur van de buurt.

Bovendien wordt er een plein aangelegd op een plek waar dat nooit heeft gelegen en alleen maar herinnert aan het beruchte Structuurplan-1964.

Op deze oude foto van de plechtige omgang is de rooilijn van de Beurdsestraat nog goed te zien.

   
 
© Klaar! Webdesign 2013