home     Jan van der Eerden, architect            In Sichem

Start
Architectenbureau
Restauraties
Boeken
Acties
Politiek
Waardering
Actueel
Links

Links

 

Boekverkoop

'Een middeleeuwse stad vol gulden energie'
is te koop via

boekhandel Adr. Heinen - 's-Hertogenbosch
www.heinen.nl

 

'De stad als spiegel van de kosmos'
is nog te koop via de volgende adressen:

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
www.kringvrienden.nl

 

 

 

s-Hertogenbosch

BAM, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van 's-Hertogenbosch
ga naar Erfgoed 's-Hertogenbosch
Gevestigd in de oude Sint-Jacobskerk
Op de site onder andere een monumentenkaart van de binnenstad.

 

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
kringvrienden.nl

Boschlogie
www.boschlogie.nl
Boschlogie is een cursus over 's- Hertogenbosch en start zowel in het voorjaar als in het najaar. Na deze cursus weet u meer over uw stad of plaats waar u zo vaak vertoeft, en mag u zich een Boschloog noemen.

Stille omgang
www.stilleomgang.org
De Vereniging Stille Omgang s-Hertogenbosch tracht de aloude traditie, de Mariaverering, die al uit het begin van de 14de eeuw stamt, in stand te houden. Op de site de hele geschiedenis.

Foto's van de Binnendieze
www.brabantfoto.com

Stichting De Citadel
www.stichtingdecitadel.nl
Deze stichting heeft tot doel het bevorderen en beschermen van 's-Hertogenbosch. De leefbaarheid, de schoonheid en het historisch, ruimtelijk karakter van de stad. Met de daarin aanwezige waardevolle en karakteristieke bebouwing, de structuur van de openbare ruimte, de wallen, grachten, voorwerken, Binnendieze en het stadsgezicht.

 

 

Monumentenzorg

Heemschut > Ton Koot penning
www.heemschut.nl/organisatie/ton-koot-penning/

Noord Brabant

Erfgoed Brabant
www.erfgoedbrabant.nl

Brabants Heem
www.brabantsheem.nl

Mariakapel Lepelstraat

 

Sint Jan

   

 
Klaar! Webdesign 2013